arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Lezing – Stage als podium

Thema: Kansengelijkheid

Iliass El Hadioui, Onderwijssocioloog EUR & VU, Programmaleider, De Transformatieve School

Samenvatting
Iliass el Hadioui deelt inzichten over het codeswitchen tussen school, stage en de beroepspraktijk. Hij laat zien hoe jongeren, ondanks een eventuele mis-match tussen de leefwerelden, veerkrachtigheid kunnen ontwikkelen en komen tot het geloof in eigen kunnen (self efficacy). Deze inzichten zijn gebaseerd op systematisch wetenschappelijk onderzoek op mbo scholen binnen het programma De Transformatieve School.

In zijn voordracht gaat El Hadioui in op de effecten van een (super-)diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur in een stedelijke omgeving. Hij bespreekt dit binnen de context van de verscherpte kansenongelijkheid in het stedelijk onderwijs. In het bijzonder gaat hij in op het switchgedrag van leerlingen en studenten tussen de binnenschoolse en buitenschoolse leefwerelden. El Hadioui laat vervolgens zien hoe jongeren, ondanks deze mis-match tussen de leefwerelden, veerkrachtigheid kunnen ontwikkelen en komen tot het geloof in eigen kunnen – self efficacy – om de schoolladder te ervaren als hun ladder en deze te beklimmen. Deze laatste inzichten zijn gebaseerd op het grootschalige onderzoek op de 75 po, vo en mbo scholen die het professionaliseringsprogramma De Transformatieve School implementeren. Tijdens zijn voordracht verbindt hij voortdurend wetenschappelijk-theoretische concepten met praktische voorbeelden uit de alledaagse onderwijspraktijk binnen en buiten de lessen.

Biografie
Stads- en onderwijssocioloog Iliass El Hadioui is als wetenschappelijk docent verbonden aan de Department of Psychology, Education and Child Studies van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
Verder is hij programmaleider binnen het cultuurveranderings -en professionaliseringsprogramma De Transformatieve School. Hij is als onderzoeksleider van het programma Transformaties in het Grootstedelijk Onderwijs verbonden aan de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam en als gastwetenschapper aan de Universiteit van Antwerpen. Ten slotte is hij een van de twaalf raadsleden in de Onderwijsraad.

8-El_Hadioui-Ilias