arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Workshop: Leren door en van ervaringsverhalen in Wonder Labs

Thema: Interprofessionele samenwerking
Leerdoel: Leren over leren door en van ervaringsverhalen in Wonder Labs en openheid over gevoelige thema’s in leren, opleiden en de zorg.

Liesbeth Geuze, Docent en onderzoeker, De Haagse Hogeschool

Samenvatting
De werkwijze van Wonder Labs is een manier om te leren van de betekenis van ervaringsverhalen over gevoelige en kwetsbare thema’s in de zorg. In 2021 zijn wij gestart met het organiseren van Wonder Labs binnen de kinderpalliatieve zorg en de zorg voor kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB). Wonder Labs kunnen echter in allerlei situaties waarin kwetsbare vragen spelen of perspectieven met elkaar wringen een bijdrage hebben aan openheid en het doorbreken van bestaande barrières tussen mensen. In deze bijeenkomst is aandacht voor de fasen en gespreksflow in Wonder Labs, werkvormen zoals close reading en close looking en het bewaken van de socratische gesprekshouding.

Over Liesbeth Geuze
Liesbeth Geuze werkt als hogeschooldocent bij de opleiding Verpleegkunde van De Haagse Hogeschool en is promovendus bij de Universiteit voor Humanistiek. Haar onderzoek richt zich op ervaringen van ouders met kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB).

3-Geuze-Liesbeth