arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Workshop over het spel: Verbeteren van leersituaties

Peter Gerrickens, Kwaliteit en spel

Bij leren kan het op veel fronten mis gaan. Het is niet altijd gemakkelijk om daar als docent of praktijkopleider snel de vinger op te leggen. Soms is het voor een leerling of student ook lastig om te verwoorden waar het nu precies knelt bij het leren.

Het Leer- en Ontwikkelingsspel is een goed hulpmiddel voor iedereen die inzicht wil krijgen in het eigen leerproces en wie of wat daarbij belangrijk is. Daarnaast is het geschikt voor professionals die zich bezighouden met of verantwoordelijk zijn voor het leerproces van anderen, bijvoorbeeld docenten, praktijkopleiders, trainers, (leerling)begeleiders, coaches, hulpverleners en managers.

Tijdens deze workshop wordt het gebruik van dit spel uitgelegd en toegepast.