arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Workshop: Samen leren en verbeteren in het dagelijks werk

Thema: Leren op de werkplek
Leerdoel: Je krijgt inzicht in de dynamiek in teams die nodig is om samen te leren en verbeteren. Je analyseert de situatie in je eigen team en krijgt handvaten om daar verbetering in aan te brengen.

Marjolein Berings, Adviseur en begeleider werkplekleren, Radboudumc Health Academy

Samenvatting
Als professionals doen we ons werk in de zorg, het onderwijs en/of wetenschap goed. Door nieuwe inzichten, nieuwe mogelijkheden of een organisatieverandering kunnen we samen de kwaliteit vaak nog verder verbeteren. Hoe doen we dat met elkaar? Hoe zorgen we ervoor dat we hierover met elkaar in gesprek blijven en daadwerkelijk actie ondernemen? Hoe creëren we een cultuur van samen blijven leren en verbeteren?

Bio
Marjolein Berings werkt als adviseur en begeleider van trajecten op het gebied van werkplekleren voor de Radboudumc Health Academy. Hierin begeleidt ze bijvoorbeeld trajecten op het gebied van toekomstbestendig verplegen en draagt ze bij aan curriculumherzieningen.

Marjolein Berings